ob_start(); nakamura | Streetboarder Magazine

Tag Archives: nakamura

ALJSC 2015 – Results

Miniramp 1- Kounosuke banba 2- Soga nakamura 3- Ryo takeda Street 1- Shuto udagawa 2- Ryo takeda 3- Kounosuke banba Girls miniramp 1- Sayoko muramatsu 2- Yoshimi katayama 3- Yuka kikuchi 今日のストリートボード全日本大会の会場にいらした皆様、本当にお疲れさまでした!緊張感に...